Sint Petersburglaan (NSO)


Locatiehoofd: Judith van Gemeren

Clustermanager: Patricia van Zalingen

LRK nummer: 211965662

Voor kinderen van 4 - 9 jaar van basisscholen de Ark, de Torenuil en het Baken

In de wijk Zenderpark hebben we een mooie kans gekregen om in 2016 een ruimte in de school het Baken volledig te vernieuwen en naar onze smaak in te richten.  Op de locatie Sint Petersburglaan zijn drie groepsruimtes beschikbaar (waarvan 1 voor een halve groep van 10 kinderen).

De Sint Petersburglaan biedt naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. De voorschoolse opvang (op, ma t/m do) en naschoolse opvang in schoolweken op woensdag en vrijdag vindt plaats op locatie Schoolwoningen. In schoolvakanties is de opvang op alle dagen doorgaans ook op locatie Schoolwoningen.

Openingstijden:

  • schooldagen na schooltijd tot 18:30 uur (ma, di, do),
  • studiedagen de hele dag van 7:30 uur tot 18:30 uur (ma,di,do).

Wilt u gebruik maken van voorschoolse opvang op vrijdag; neem dan contact op met de administratie zodat we kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Het bezoekadres voor de locatie Sint Petersburglaan is Sint Petersburglaan 33 (in het Baken) .

Tijdens de openingstijden kunt u contact met de pedagogisch medewerkers opnemen via 06-52443526 Tijdens uitstapjes en in noodgevallen kunt u ook gebruik maken van het nummer 06-40175766 (locatiehoofd). Buiten openingstijden van de BSO wordt deze mobiele telefoon niet beantwoord.