Schoolwoningen (NSO & VSO )


Locatiehoofd: Jean-Philippe Esser

Clustermanager: Ilona Vink

LRK nummer: 220132914

Voor kinderen van 4 - 9 jaar van basisscholen de Ark van Noach

Locatie Schoolwoningen bevindt zich in schoolgebouw "de Schoolwoningen" aan de Aalbersestraat, op loopafstand van de andere schoollocaties in Zenderpark. Op locatie Schoolwoningen zijn drie groepsruimtes beschikbaar (Knabbels/Babbels/Stampers) en wordt opvang geboden aan twee leeftijdsgroepen.

Locatie Schoolwoningen biedt in schoolweken naschoolse opvang van maandag tot en met vrijdag en Voorschoolse opvang op maandag t/m donderdag.

Openingstijden:

  • op schooldagen op ma t/m do van 07:30 uur tot 08:45 uur
  • na schooltijd tot 18:30 uur (alle dagen),

Op studiedagen vindt de opvang soms plaats op Schoolwoningen en soms op de Sint Petersburglaan (Afhankelijk van welke scholen het betreft). In vakanties is de opvang doorgaans op Schoolwoningen en de Sport BSO (afhankelijk van de groep waarin uw kind zit

Op deze locatie wordt ook peuterschool (de Zaza's) aangeboden voor kinderen van 2 - 4 jaar op dinsdag- en donderdagochtend. Voor meer informatie hierover zie:

Peuterschool Zenderpark (Zaza's)

Daarnaast is er een kinderdagverblijf van een organisatie waar wij nauw mee samenwerken. Zie voor meer info hierover:

KDV filios

Het bezoekadres voor locatie Schoolwoningen is Aalbersestraat 2 - 4 (aan de kant van het kleine plein).

De pedagogisch medewerkers zijn tijdens de openingstijden bereikbaar op telefoonnummer (030) 687 6814. Tijdens uitstapjes en in noodgevallen kunt u ook gebruik maken van het telefoonnummer 06-40175767.Buiten openingstijden van de BSO wordt de mobiele telefoon niet beantwoord.

Image00007.jpg#asset:1590:schalen

Image00002.jpg#asset:1589:schalen