Clustermanager: Patricia van Zalingen

LRK nummer: 247490593

Voor kinderen van Basisschool WIJ.

De NSO WIJ is gevestigd in Kindcentrum WIJ en biedt op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang aan. De opvang op woensdag en vrijdag wordt aangeboden op locatie Schoolwoningen. De voorschoolse opvang wordt aangeboden op locatie Planetenbaan.

Er is een groepsruimtes beschikbaar en er wordt opvang aangeboden in verticale leeftijdsgroepen. Naast een eigen groepsruimte kunnen wij tevens gebruik maken van het peuterschool lokaal en de gymzaal. Verder heeft deze locatie de beschikking over een heel groot buitenspeelterrein, waarbij natuurlijk spelen centraal staat. Er is veel groen, en speeltoestellen van natuurlijke materialen.

Locatie WIJ biedt naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Wilt u gebruik maken van VSO, dan kan uw kind terecht op locatie Planetenbaan. Wilt u gebruik maken van NSO op woensdag en vrijdag, dan kan uw kind terecht op locatie Schoolwoningen.

Openingstijden:

  • VSO op locatie Planetenbaan op schooldagen van 7:30 - 8:45 uur (ma, di, do).
  • NSO op locatie WIJ na schooltijd tot 18:30 uur (ma, di, do).
  • schoolvakanties maandag tot en met vrijdag de hele dag van 7:30 uur tot 18:30 uur op een locatie van BSO IJsselstein. Ouders worden van te voren geïnformeerd op welke locatie de opvang plaats zal vinden. 
  • studiedagen (bij voldoende aanmeldingen) de hele dag van 7:30 uur tot 18:30 uur op een locatie van BSO IJsselstein. Ouders worden van te voren geïnformeerd op welke locatie de opvang plaats zal vinden.

Het bezoekadres is  Europalaan 1. De pedagogisch medewerkers zijn tijdens openingstijden bereikbaar via het telefoonnummer            06 - 4019 2709. Tijdens uitstapjes en in noodgevallen kunt u ook gebruik maken van dit nummer. De mobiele telefoon zal niet beantwoord worden buiten openingstijden van de BSO.

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend wordt op deze locatie ook peuterschool aangeboden. Voor meer informatie hierover zie:

Peuterschool WIJ