Naschoolse Opvang


Introductie

U kent dat wel: de schooldeur gaat open en de kinderen stormen naar buiten. Ze zijn vrij en blij, omdat ze niet meer hoeven stil te zitten. Ze gaan ervan genieten. Dat gevoel wil BSO IJsselstein vasthouden. Daarom bepalen de kinderen in principe zelf hoe ze de uren willen vullen. Dat vinden wij belangrijk. Het gaat immers om hun vrije tijd! Er wordt gezocht naar een goede mix tussen de vrijheid om zelf te beslissen wat je wil doen en georganiseerde (groeps)activiteiten.

BSO IJsselstein besteedt veel aandacht aan het creëren van het ‘thuisgevoel’. Als u een bezoek brengt aan één van onze locaties, zult u zien dat de groepsruimtes die sfeer uitstralen.

Activiteiten

BSO IJsselstein wil de kinderen graag activiteiten tijdens en eventueel ook buiten de opvanguren kunnen bieden. Er wordt gezocht naar een goede mix tussen de vrijheid om zelf te beslissen wat je wil doen en georganiseerde (groeps)activiteiten. Op elke locatie organiseren medewerkers regelmatig zelf leuke activiteiten.

Op de verschillende locaties zijn er voor alle leeftijden door het jaar heen voldoende uitdagende spelmaterialen beschikbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld een fiets/kar/autopet van hout (van Berg Moov) zijn die je in en uit elkaar kunt schroeven en een knikkerbaan voor uren speelplezier. De activiteiten laten we vooral uit de kinderen komen zodat zij spelen met dingen die op dat moment hun interesse hebben (oog voor interactie).

Ook in vakanties kunnen kinderen bij ons terecht. Er wordt op iedere locatie veel zorg besteed aan het samenstellen van een activiteitenprogramma voor elke vakantie. Vaak gebeurt dit aan de hand van een thema.

Openingstijden

Hieronder vindt u de algemene openingstijden. De openingstijden van uw locatie kunnen afwijken en zijn terug te vinden op de website onder 'locaties'

  • schooldagen; vanaf het moment dat de scholen uit zijn tot 18:30 uur
  • schoolvakanties de hele dag van 7:30 tot 18:30 uur
  • studiedagen (vrije dagen van de basisschool voor bijscholing van leerkrachten) de hele dag van 7:30 tot 18:30 uur

Op alle officiële feestdagen zijn de vestigingen gesloten. Tevens sluiten we op 5 december, 24 december en 31 december om 17:00 uur (als deze dagen in het weekend vallen zijn we natuurlijk gesloten.)

Dagdelen naschoolse opvang in schoolweken

Wij bieden diverse dagdelen aan. De begintijd van de opvang van uw kind wordt bepaald door de tijd dat de scholen van die NSO locatie uit zijn. Afhankelijk van de tijd waarop u uw kind(eren) later die dag ophaalt, maakt u gebruik van één of twee dagdelen. Voor kinderen van speciaal onderwijs buiten IJsselstein hanteren wij een aangepast dagdeel omdat deze kinderen vaak veel later op locatie aanwezig zijn.

Strippen voor vakanties en studiedagen

Ook op studiedagen en in schoolvakanties kan uw kind bij ons terecht. U kunt hiervoor gebruik maken van de strippen die bij uw NSO pakket met flexibele vakantieopvang zijn inbegrepen of een losse strippenkaart. Deze opvang is flexibel: de vakantie- of studiedag hoeft niet op uw vaste opvangdag te vallen om gebruik te kunnen maken van deze service.

Op de Sport-BSO is het niet mogelijk om de hele studiedag opvang te verzorgen. Wanneer uw kind een studiedag heeft, wordt de opvang aangeboden op de eventuele tweede locatie waar uw kind opvang heeft, of de locatie die aan de school is gekoppeld. In de loop van de middag wordt uw kind naar de Sport-BSO gebracht.

Dagdelen in vakanties en op studiedagen

Op studiedagen en in vakanties hanteren wij de volgende dagdelen:

  • 07:30 - 13:00 uur en/of 13:00 - 18:30 uur

Een halve dag opvang kost u 1 strip, een hele dag 2 strippen. Graag zien we dat u uw kind(eren) ’s morgens tussen 7:30 uur en 9:00 uur bij ons brengt. Dan kunnen we vanaf 9:00 uur met het geplande programma beginnen. Ophalen van het kind dat ’s morgens bij ons is geweest, vindt plaats om 13:00 uur. Brengt u uw kind alleen voor de middag, dan verwachten wij u tussen 13:00 en 13:30 uur. Wanneer uw kind door onvoorziene omstandigheden later wordt gebracht of op een ander tijdstip wordt opgehaald horen wij dit graag van tevoren.

Aanmelden voor opvang in vakanties en op studiedagen

U dient uw kind op te geven middels de ouderlogin op de website of via de app. In verband met het inroosteren van personeel en het organiseren van de opvang en bijvoorbeeld leuke uitjes dient u uiterlijk 21 dagen voor de studiedag of vakantieperiode uw aanvraag te verzenden.

Bij tijdige aanmelding verwachten wij uw kind op een vakantie- of studiedag een plekje te kunnen bieden. Wij plannen hier zoveel mogelijk op. Er zit wel een maximum en minimum aan het aantal kinderen wat wij per dag kunnen opvangen. Het maximum ontstaat doordat het "vaste gezichten principe" gewaarborgd moet blijven. (naast onze vaste pedagogisch medewerkers kunnen we een aantal oproep-/invalkrachten inhuren). Mocht de eigen locatie van uw kind vol zijn, dan bekijken wij ook nog de mogelijkheden op andere locaties. Daarnaast is er een minimum (ongeveer 7). Als er minder kinderen zijn aangemeld, nemen we contact met u op om te vragen of het voor u mogelijk is om een andere vorm van opvang te regelen. Wij vragen dit omdat het voor uw kind minder leuk is als hij of zij die dag niet met andere kinderen kan spelen en wij doorgaans ook extra personeel moeten inroosteren.

Let op: U heeft geen recht op opvang op uw vaste dagen (de dagen waarop uw kind in schoolweken op de BSO is) als uw kind niet op tijd is aangemeld voor een vakantie- of studiedag.

Extra opvang in schoolweken

Ook een verzoek voor een extra dagdeel kan middels de ouder login op de website ingediend worden. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons of het extra dagdeel mogelijk is. Uw kind kan alleen komen als er voldoende plaats beschikbaar is en eventueel vervoer gerealiseerd kan worden. Doorgaans wordt dit in rekening gebracht in de vorm van strippen. In incidentele gevallen kan ook een factuur opgesteld worden die de eerstvolgende maand in rekening wordt gebracht.

Incidenteel ruilen

Als er ruimte is op de betreffende locatie en het vervoer gerealiseerd kan worden, dan is het mogelijk om uw dagdeel (incidenteel) te ruilen voor een dagdeel dat binnen de periode van 7 dagen ervoor of erna valt. Opvangdagen die op feestdagen vallen zijn hierbij uitgezonderd. Een verzoek tot ruilen kunt u indienen bij de administratie.

Groepen

De opvang vindt plaats in groepen van 20/22/24 kinderen, dit is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Hierbij wordt gewerkt met de wettelijke norm van 1 pedagogisch medewerker per 10/11/12 kinderen.

Informatiebrochure BSO

U kunt rechtsboven op deze pagina de informatiebrochure van BSO IJsselstein downloaden.

Facturatie

De kosten voor de naschoolse opvang zijn afhankelijk van het aantal vaste dagdelen per week, het gekozen pakket en eventuele extra afgenomen dagen. De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht ook al komt uw kind een keer niet (u kunt het dagdeel dan wel ruilen). Het vaste jaarbedrag wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen vooraf per automatische incasso afgeschreven van uw rekening. Extra afgenomen dagen worden doorgaans afgeboekt van uw strippensaldo. In incidentele gevallen kan ook een factuur opgesteld worden die de eerstvolgende maand in rekening wordt gebracht.

Kinderopvangtoeslag

Met de plaatsing van uw kind(eren) sluit u zelf een contract af met BSO IJsselstein en bent u ook zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. U kunt echter een deel van deze kosten vergoed krijgen als kinderopvangtoeslag, via de Belastingdienst. Deze toeslag dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Een voorwaarde voor het toekennen van de kinderopvangtoeslag is dat de organisatie waar uw kind(eren) wordt/worden opgevangen staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit geeft aan dat de organisatie voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang. De registratienummers in het Landelijk Register Kinderopvang voor de verschillende locaties van BSO IJsselstein ziet u bovenaan de pagina van de betreffende locatie(s) staan.

Voorwaarden

BSO IJsselstein hanteert de algemene voorwaarden van de Branchevereniging, deze treft u hiernaast aan. Daarnaast hanteren wij voor de BSO een aantal aanvullende voorwaarden ook deze kunt u hiernaast inzien.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand. Dit geldt ook voor deelopzeggingen.