Veelgestelde Vragen


Heeft u een vraag? Misschien staat hij al wel tussen de veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag, of wilt u aanvullende informatie, dan kunt u ons altijd bereiken via de contactpagina.

Hoe lang is de wachtlijst?

Dit verschilt per school/opvang locatie

Wij koppelen voor de BSO scholen aan bepaalde locaties. Elke locatie heeft een eigen wachtlijst. Op basis van de leeftijd van uw kind en de groepsindeling op de locatie(s) die aan de school van uw kind zijn gekoppeld bekijken wij de mogelijkheden.

Voor de peuters kunt u aangeven naar welke locatie/opvangvorm uw voorkeur uitgaat en bekijken we samen met u de mogelijkheden.

Wilt u informatie over de wachtlijst van één of meerdere locaties, dan kunt u contact opnemen met de administratie. De administratie is telefonisch bereikbaar via (030) 688 6419 op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 14:30 uur. U kunt ook altijd een mail sturen naar: info@bso-ijsselstein.nl

Is het mogelijk om dagen te ruilen of extra dagdelen af te nemen?

Ja op de BSO en Peuterschool kunt u incidenteel (mits er plek is op locatie en eventueel vervoer gerealiseerd kan worden) een dagdeel ruilen met een dag binnen de periode van 7 dagen ervoor of erna. Dit kunt u afstemmen met medewerkers van uw eigen locatie. Wilt u permanent uw opvang-dag ruilen, neem dan contact op met de administratie. Op de Peuterspeelzaal neemt u standaard beide dagdelen af en is ruilen dus niet van toepassing.

Ja, wij bieden op de BSO en Peuterschool ook extra opvang aan. U kunt dit aanvragen via de ouderlogin. Ook in dat geval kijken we of er plek is op de locatie en of eventueel vervoer gerealiseerd kan worden. Meestal zetten BSO ouders strippen in voor incidentele extra opvang. Voor de peuterschool gebeurt dit op basis van een factuur (kan eventueel ook voor de BSO).  De kosten worden dan met de maandfactuur van de daaropvolgende maand in rekening gebracht.

Hoe is de verhouding aantal kinderen, aantal pedagogisch medewerkers in een groep?

We werken altijd met de wettelijke norm.

Op de BSO betekent dit: 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen. De opvang vindt plaats in groepen van maximaal 20 kinderen (bij 8+ kinderen eventueel in groepen van 30 kinderen). Op sommige locaties werken we ook met halve groepen (maximaal 10 kinderen), maar alleen als er ook nog andere groepen/medewerkers in het gebouw aanwezig zijn.

Voor de Peuterspeelzaal betekent dit: per groep van maximaal 16 kinderen 1 pedagogisch medewerker en 1 vrijwilliger.

Voor de Peuterschool betekent dit (vanaf 1 januari 2015) per groep van maximaal 16 kinderen 2 pedagogisch medewerker. Soms wordt er ook met een halve groep gewerkt (maximaal 8 kinderen). In dat geval staat er 1 pedagogisch medewerker op de groep die ondersteund wordt door een vrijwilliger/stagiaire van 18 jaar of ouder.

Hoe verplaatsen kinderen zich van school naar de BSO (of andersom)

Er zijn 4 mogelijkheden:

 • wij halen uw kind op met (taxi)bus of touringcar;
 • wij komen uw kind lopend ophalen;
 • uw kind komt zelfstandig;
 • wij halen uw kind fietsend op (dit geldt alleen voor de kinderen van bepaalde scholen die naar de Sport-BSO).


 Wanneer het kind zelfstandig van school naar de BSO mag en/of zelfstandig weer naar huis mag, dan moet de aanvullende overeenkomst vervoer ingevuld worden.

Wanneer BSO IJsselstein uw kind op school ophaalt en naar de BSO brengt, geldt het protocol ‘Regels bij het ophalen van de kinderen’. De pedagogisch medewerkers van BSO IJsselstein dragen bij het ophalen van de kinderen van school altijd een oranje jack of T-shirt. Deze zijn niet alleen goed herkenbaar voor de kinderen, maar ook voor de leerkracht.

Hoe zit het met de scholing van het personeel?

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerde krachten die over een, volgens de CAO Kinderopvang, relevant diploma beschikken. Elke pedagogisch medewerker heeft daarnaast een certificaat voor de cursus ‘EHBO bij kinderen’, waarvoor ze ook jaarlijks op herhaling gaan. Op elke locatie zijn bovendien één of meer personeelsleden aanwezig die zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener (BHV’er). Daarnaast hebben een aantal medewerkers een training gevolgd t.b.v. het begeleiden van stagiaires, is een medewerker geschoold in het gebruik van de Verwijsindex en wordt jaarlijks bekeken of collectieve trainingen gewenst zijn.

Kan ik zelf een locatie kiezen?

Voor de Peuterschool/Peuterspeelzaal kunt u zelf een locatie kiezen

Voor de BSO zijn locaties aan bepaalde scholen gekoppeld. Soms schuiven kinderen vanaf een bepaalde leeftijd door naar een andere locatie in de wijk (van Koekeloere naar Achterveld of van Schoolwoningen/Praagsingel naar Boedapestlaan). Dit doen we om ervoor te zorgen dat klasgenootjes bij elkaar op dezelfde locatie/groep geplaatst worden en ook eventuele broertjes/zusjes niet te ver van elkaar worden opgevangen. Daarnaast proberen we door de leeftijdsindeling de BSO leuk en uitdagend te houden voor kinderen van verschillende leeftijden. Om nog extra in te spelen op de voorkeuren van kinderen is er ook een Sport-BSO voor alle 7+ kinderen uit IJsselstein. Dit is de enige locatie waar u en uw kind bewust voor kunnen kiezen als aanvulling op/alternatief voor de locatie die aan de school van uw kind is gekoppeld. Kinderen die graag actief bezig zijn met sport en spel en zelfstandig naar de BSO mogen komen, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook kan dit een uitkomst zijn als uw kind voetbaltraining volgt bij VVIJ.

Wat doe ik als mijn kind een keertje niet komt?

Komt uw kind op een afgesproken dag niet, dan weten wij dat graag bijtijds. Afmeldingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor het werkrooster van de pedagogisch medewerkers en voor de route van de (taxi)bussen. De afmelding heeft soms ook invloed op het ophalen bij school. Als het kind niet is afgemeld en niet in de school is, moeten wij nagaan of het kind daadwerkelijk door iemand anders van school is opgehaald. Met het uitzoeken van zulke onduidelijke situaties gaat soms veel kostbare tijd verloren, waardoor de kinderen bij de volgende school langer op ons moeten wachten. Als een leerkracht niet met zekerheid kan bevestigen dat een kind door een ouder is opgehaald, wordt contact opgenomen met de ouders.

Het afmelden van een vaste dag moet ruim voor aanvang van de opvang op de betreffende dag hebben plaatsgevonden. U kunt hiervoor bellen naar de locatie. Afmelden kan ook eerder gedaan worden, bijvoorbeeld op de avond van tevoren, door een bericht in te spreken op het antwoordapparaat.

Wat zijn de openingstijden?

De administratie is op maandag dinsdag en donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 14:30 uur bereikbaar via:

 (030) 688 6419. U kunt ook mailen naar info@bso-ijsselstein.nl.

Algemeen gelden de volgende openingstijden voor de locaties

 • VSO: van 7:30-8:45 uur
 • NSO: na schooltijd tot 18:30 uur en tijdens schoolvakanties en studiedagen: de hele dag van 7:30 uur tot 18:30 uur
 • Peuterspeelzaal: dinsdag en donderdag 08:30 - 11:45
 • Peuterschool: maandag, dinsdag, donderdag 07:30 - 14:00 uur of 08:30 - 11:30 uur

Let op: Op alle officiële feestdagen zijn de locaties gesloten. Tevens sluiten we op 5 december, 24 december en 31 december om 17:00 uur.

Per dienst vindt u onder het kopje locaties een overzicht van welke opvang er per locatie geboden wordt en wat de exacte openingstijden zijn.

Het kan gebeuren dat de pedagogisch medewerkers tijdens openingstijden de telefoon niet kunnen aannemen omdat ze bijvoorbeeld kinderen aan het ophalen zijn of een kind alle aandacht nodig heeft. U kunt dan de voicemail inspreken. Deze wordt op dagen dat de locatie geopend is altijd afgesluisterd en wij bellen u (indien van toepassing) zo speodig mogelijk terug.

Wat moet mijn kind meenemen naar de opvang?

In verband met de kans op uitglijden, hebben we als regel gesteld dat kinderen binnen hun schoenen aanhouden of een paar sloffen aantrekken. Deze sloffen mag uw kind elke keer meenemen, maar we kunnen de sloffen van uw kind ook in de groepsruimte bewaren.

Voor de kinderen van de jongste BSO groepen (vier tot zes jaar) en de peuterspeelzaal/peuteropvang adviseren wij de ouders om altijd reservekleding op de locatie te bewaren.

Heeft u graag dat uw kind tijdens de opvang zijn/haar tanden poetst dan kunt u een tandenborstel bewaren op locatie.

Kinderen mogen altijd eigen speelgoed e.d. meenemen naar de opvang. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, maar zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of diefstal.

BSO: Geef uw kind zelf brood mee (wij maken hier eventueel tosti's van). Wij zorgen voor drinken een gezond tussendoortje, fruit en een kop soep. U mag uw kind natuurlijk ook zelf drinken meegeven. Zijn er bijzonderheden bij de voeding waarmee wij rekening moeten houden, dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.

Wat als mijn kind ziek wordt op de opvang?

Wordt uw kind tijdens de opvang ziek, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Afhankelijk van de klachten bepalen we in overleg op welk tijdstip uw kind opgehaald kan worden. Omdat we maar beperkt extra aandacht en verzorging aan een ziek kind kunnen geven, laten we het kind bij voorkeur zo snel mogelijk ophalen. Indien noodzakelijk nemen we contact op met de huisarts van uw kind.

Ik heb mijn kind aangemeld, wat nu?

Uw kind inschrijven voor de NSO, VSO, peuterschool of peuterspeelzaal is vrijblijvend. Zodra bekend is of plaatsing op de door u gewenste dagen mogelijk is (uiterlijk 2 maanden voor de gewenste aanvangsdatum) nemen wij contact met u op om het voorstel te bespreken. Plaatsing is pas definitief als wij het getekende contract van u retour hebben ontvangen (alleen voor de peuterspeelzaal ontvangt u geen contact omdat hier geen kinderopvangtoeslag mogelijk is).

Direct na inschrijving is 1 van de volgende situaties mogelijk:

 • uw kind kan op (een aantal van) de gevraagde dagdelen) geplaatst worden. U ontvangt een bevestiging van plaatsing en het bijbehorende plaatsingscontract;
 • uw kind kan nog niet op (een aantal van) de gevraagde dagdelen) geplaatst worden en wordt op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst;
 • de gewenste plaatsing is meer dan drie maanden na inschrijfdatum, waardoor nog onduidelijk is of plaatsing mogelijk is. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Zodra de plaatsing definitief is, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek op de nieuwe BSO-locatie van uw kind.

Bij de verdeling van plaatsen hebben kinderen van personeelsleden en broertjes en zusjes van de kinderen die al bij onze organisatie komen , voorrang op andere kinderen. Bij gelijke aanmeldingsdatum gaan ook uitbreidings- en wijzigingsaanvragen van kinderen die al gebruik maken van 1 van onze diensten vóór op plaatsing van nieuwe kinderen. Voor nieuwe kinderen geldt dat in vergelijkbare omstandigheden het kind dat het langst ingeschreven is, het eerst wordt toegelaten. Natuurlijk is plaatsing bij ons ook afhankelijk van de ruimte binnen een bepaalde locatie en leeftijdsgroep.

Voordat uw kind start, zien wij graag dat hij of zij 1 à 2 keer komt om te wennen. Gedurende de wenperiode vragen we u als ouder stand-by te zijn.

Hoe zit het met de betaling en kinderopvangtoeslag?

De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht, ook al komt uw kind een keer niet. Betaling gebeurt voorafgaand aan de betreffende maand per automatische incasso.

Met de plaatsing van uw kind(eren) sluit u een contract met BSO IJsselstein af en bent u ook zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. U kunt echter voor de VSO, NSO en peuterschool (niet voor de peuterspeelzaal) vaak een deel van deze kosten vergoed krijgen in de vorm van Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte ervan is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikmaakt van de kinderopvang. Voor meer informatie over de Kinderopvangtoeslag en het aanvragen van deze toeslag verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Hoe kan ik opzeggen?

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren (dit mag ook per mail). De opzegtermijn is 1 maand.

Wat doe ik als ik een klacht heb?

Het uitgangspunt van onze klachtenregeling is dat u een klacht over de opvang het beste kunt doorgeven aan de vaste pedagogisch medewerker van de groep van uw kind of het locatiehoofd. Voor klachten van administratieve aard, kunt u contact opnemen met een van onze administratief medewerkers. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u een clustermanager of de directeur van BSO IJsselstein benaderen. Bent u het daarna nog niet eens met de afhandeling dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillen-/klachtencommissie (dit kan indien gewenst ook direct). Meer informatie hierover leest u in ons ‘klachtenreglement’, deze is terug te vinden op de website onder het kopje 'kwaliteit'

Is er een oudercommissie? Hoe is dit geregeld?

De medezeggenschap van ouders binnen BSO IJsselstein is geregeld via de oudercommissie. Iedere locatie behoort een eigen commissie te hebben. Zij vergaderen wel gezamenlijk. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders door advies te geven over zaken als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden, kwaliteit, en prijswijzigingen. Alleen met gegronde redenen mag de organisatie afwijken van een advies van de oudercommissie. Heeft u vragen over de oudercommissie of wilt u contact met ze opnemen, dan kunt u een mail sturen naar oudercommissie@bso-ijsselstein.nl