Wie zijn wij


Wij hebben met kinderopvang al ruim 30 jaar ervaring en weten dan ook wat daarbij komt kijken. Voor uw kind en voor uzelf. 

Folder/Flyer

Wanneer u op de link hiernaast klikt ziet u de folder of flyer die wij verspreiden onder basisscholen in IJsselstein

Organisatie

Al meer dan 35 jaar zijn wij een betrouwbare, kwalitatief goede en leuke kinderopvangorganisatie, een vertrouwd gezicht binnen IJsselstein. Wij zijn een zelfstandige stichting die op 19 maart 1982 is opgericht. Wij hebben enthousiaste en professionele pedagogisch medewerkers in dienst, zij zorgen elke dag voor een veilige en leuke opvang. Op elke locatie is een locatiehoofd aanwezig. Op onze administratie wordt met enthousiasme gewerkt aan het zorgvuldig regelen van allerlei zaken zoals de planning van kindplaatsen en de facturatie. Ons managementteam bestaat uit clustermanagers en de directeurbestuurder. De clustermanagers zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal locaties, de directeurbestuuder is eindverantwoordelijk. Het toezicht wordt geregeld via onze Raad van Toezicht.

Wij bieden naschoolseopvang, voorschoolse opvang, tussenschoolseopvang, peuterschool en wij hebben peuterspeelzalen.

Onze naschoolse opvang en Peuterschool is gecertificeerd (HKZ keurmerk), indien u daar meer over wilt lezen, zie het kopje kwaliteit.

Ons KvK nummer is: 41180256

Ons RSIN nummer is: 006255644

Pedagogisch medewerkers

Onze professionals staan garant voor het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving. Voor het gevoel van veiligheid is het belangrijk dat een kind een relatie met de pedagogisch medewerker kan opbouwen. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers.

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerde krachten die over een, volgens de CAO Kinderopvang, relevant diploma beschikken. Er is persoonlijke aandacht en interesse voor elk individueel kind. Zelfstandigheid, plezier en (huiselijke) gezelligheid zijn belangrijke waarden, dit is herkenbaarin onze mensen maar bijvoorbeeld ook in de inrichting.

De pedagogisch medewerkers krijgen structurele pedagogische ondersteuning in de vorm van coaching, cursussen en trainingen die periodiek, op basis van de behoefte binnen de organisatie, worden georganiseerd. Elke pedagogisch medewerk(st)er heeft een certificaat "EHBO bij kinderen", waarvoor ze jaarlijks op herhaling gaan. Op elke locatie hebben we tevens één of meer personeelsleden die opgeleid zijn tot Bedrijfshulpverlener (BHV-er). In geval van ziekte en/of verlof van het vaste personeel maken we zoveel mogelijk gebruik van onze vaste oproepkrachten. In het enkele geval dat voor ziek personeel geen inval geregeld kan worden, worden groepen samengevoegd.

Naast het vaste personeel en de oproepkrachten zijn er regelmatig stagiaires aanwezig die wij begeleiden. Wij zijn dan ook een erkend leerbedrijf. Leerlingen worden eerst boventallig ingezet en kunnen eventueel in de loop van hun opleiding als pedagogisch medewerker ingeroosterd worden (dit gebeurt alleen indien dat mag en de stagaire het ook aan kan). Een aantal medewerkers heeft een training gevolgd voor het begeleiden van stagiaires.

Kijk eens rond op onze website of op onze facebookpagina, hier vindt u heel veel (leuke) informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail ons, wij helpen u graag!