Koekeloere (Achterveld)


Pedagogisch medewerker: Marga van Soest

Clustermanager: Ilona Vink

LRK nummer: 194994466

Voor: Alle kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd dat ze naar de basisschool gaan

Vanaf september 2014 bieden wij Peuterschool aan in  de wijk Achterveld. Opvang vindt plaats in een lokaal waar 's middags een (jongste) BSO groep aanwezig is. De ruimte is zo ingericht dat deze uitstekend door beide groepen gebruikt kan worden en er is een slaapruimte aanwezig. Locatie Koekeloere beschikt over een ruim buitenterrein, met speeltoestellen die geschikt zijn voor de jongste kinderen

Openingstijden

In schoolweken:

  • maandag, dinsdag, donderdag 07:30 - 14:00 uur of 08:30 - 11:30 uur

In schoolvakanties is de peuterschool gesloten. U hoeft niet alle dagdelen af te nemen.

Contact

Het bezoekadres van locatie Koekeloere is Heemradenlaan 42. De pedagogisch medewerkers zijn tijdens openingstijden bereikbaar op het telefoonnummer: 06-40175768

Image00008.jpg#asset:1578