Achterveld (Peuterschool)


Pedagogisch medewerker: Marga van Soest

Clustermanager: Ilona Vink

LRK nummer: 379901948

Voor: Alle kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd dat ze naar de basisschool gaan

Vanaf september 2014 bieden wij Peuterschool aan in  de wijk Achterveld. Opvang vindt plaats in een lokaal waar 's middags een (jongste) BSO groep aanwezig is. De ruimte is zo ingericht dat deze uitstekend door beide groepen gebruikt kan worden en er is een slaapruimte aanwezig. Locatie Achterveld beschikt over een ruim buitenterrein, deze is in de zomer van 2014 volledig opnieuw ingericht.

Openingstijden

In schoolweken:

  • maandag, dinsdag, donderdag 07:30 - 14:00 uur of 08:30 - 11:30 uur

In schoolvakanties is de peuterschool gesloten. U kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen per week u wilt afnemen.

Contact

Het bezoekadres van locatie Achterveld is Heemradenlaan 28. De pedagogisch medewerkers zijn tijdens openingstijden bereikbaar op het telefoonnummer: 06-40175768