Schoolwoningen (Peuterspeelzaal)


Pedagogisch medewerkers: Thessa Klijn 

Clustermanager: Ilona Vink

LRK nummer: 543840694

Voor: Alle kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd dat ze naar de basisschool gaan

Peuterspeelzaal IJsselstein heeft op locatie Schoolwoningen in de wijk Zenderpark een peuterspeelzaal groep genaams de Zaza's. De groep de Zaza's is op 14 februari 2012 van start gegaan.

Openingstijden:

In schoolweken:

  • dinsdag & donderdag 08:30 - 11:45

In schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. U neemt standaard beide dagdelen af.

Contact

Het bezoekadres is Aalbersestraat 2-4. Tijdens openingstijden kunt u de pedagogisch medewerkers bereiken op het telefoonnummers: 06-40193034 (Zaza's)