Peuterschool


Introductie

Al meer dan 30 jaar bieden wij succesvol buitenschoolse opvang aan en inmiddels ook al een aantal jaar Peuterschool

Ons doel is peuters een veilige en leuke speelplek bieden en de ontwikkeling in brede zin stimuleren. Daarmee is het kind goed voorbereid op de stap naar de basisschool. Wij willen uw kind graag een uitdagende en gezellige tijd bieden. Er is volop 1 op 1 aandacht, de ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd en hij of zij leert samen te spelen.

Activiteiten

De activiteiten op de Peuterschool sluiten aan bij de thema's van Puk&Ko. Dit zijn onderwerpen die herkenbaar zijn voor uw kind en aansluiten bij de ontwikkelingsfases. Daarnaast worden er uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld de kinderboerderij.

Openingstijden

In schoolvakanties is de Peuterschool gesloten. U kunt (afhankelijke van de locatie) zelf kiezen hoeveel dagdelen per schoolweek u wilt afnemen.

De openingstijden van uw locatie zijn terug te vinden onder "Peuterschool/locaties"

Extra opvang

Indien er plek is op de groep is extra opvang mogelijk. U kunt dit afstemmen met de pedagogisch medewerker. De kosten worden de daarop volgende maand in rekening gebracht.

Incidenteel ruilen

Als er ruimte is op de betreffende locatie, dan is het mogelijk om uw dagdeel (incidenteel) te ruilen voor een dagdeel dat binnen de periode van 7 dagen ervoor of erna valt. Opvangdagen die op feestdagen vallen zijn hierbij uitgezonderd. Een verzoek tot ruilen kunt u indienen bij de pedagogisch medewerkers op locatie.

Groepsindeling

Per 8 peuters is één lieve en enthousiaste pedagogisch medewerker aanwezig (voldoet uiteraard aan de norm van de GGD). Een groep is nooit groter dan 16 peuters en dan zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig.

Facturatie

De kosten voor de Peuterschool zijn afhankelijk van het aantal vaste dagdelen per week en eventuele extra afgenomen dagen. De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht ook al komt uw kind een keer niet (u kunt het dagdeel dan wel ruilen). Het vaste maandbedrag wordt maandelijks vooraf per automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

Kinderopvangtoeslag

Met de plaatsing van uw kind(eren) sluit u zelf een contract af met peuterschool IJsselstein en bent u ook zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. U kunt echter een deel van deze kosten vergoed krijgen als kinderopvangtoeslag, via de Belastingdienst. Deze toeslag dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Een voorwaarde voor het toekennen van de kinderopvangtoeslag is dat de organisatie waar uw kind(eren) wordt/worden opgevangen staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit geeft aan dat de organisatie voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang. De registratienummers in het Landelijk Register Kinderopvang voor de verschillende locaties van Peuterschool IJsselstein ziet u bovenaan de pagina van de betreffende locatie staan. De gemeente IJsselstein biedt daarnaast een toeslag aan voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor het kopje "Peuterschool/Gemeentetoeslag"

Voorwaarden

Peuterschool IJsselstein hanteert de algemene voorwaarden van de Branchevereniging, deze treft u hiernaast aan. Tevens hanteren wij voor de Peuterschool een aantal aanvullende voorwaarden. Ook deze treft u hiernaast aan.

Procedure inschrijving/Plaatsing

Aanmelding van uw kind kan via het inschrijfformulier onder het kopje "inschrijven en tarieven" en is vrijblijvend. Zodra duidelijk is of plaatsing mogelijk is (uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum) nemen wij contact met u op en bespreken met u het voorstel.

Bij de verdeling van plaatsen hebben kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere kinderen. Broertjes en zusjes van de kinderen die al bij onze organisatie komen hebben ook voorrang op andere kinderen. Bij gelijke aanmeldingsdatum gaan aanvragen voor uitbreiding en wijziging van dagen van kinderen die al door ons worden opgevangen voor op plaatsing van nieuwe kinderen. Voor nieuwe kinderen geldt dat, in vergelijkbare omstandigheden, het kind dat het langst ingeschreven is het eerst wordt toegelaten.

Zodra de plaatsing definitief is, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op de locatie waar uw kind wordt geplaatst. In dit gesprek wordt belangrijke informatie voor de opvang met u doorgenomen en worden wen-afspraken gemaakt. Gedurende de wen-periode vragen we u als ouder stand-by te zijn

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand.