Peuterspeelzaal


Introductie

Ons doel is peuters een veilige en leuke speelplek bieden en de ontwikkeling in brede zin stimuleren. Daarmee is het kind goed voorbereid op de stap naar de basisschool. Wij willen uw kind graag een uitdagende en gezellige tijd bieden. Er volop 1 op 1 aandacht, de ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd en hij of zij leert samen te spelen.

Activiteiten

De activiteiten op de peuterspeelzaal sluiten aan bij de thema's van Puk&Ko. Dit zijn onderwerpen die herkenbaar zijn voor uw kind en aansluiten bij de ontwikkelingsfases. Daarnaast worden er geregeld uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld de kinderboerderij.

Openingstijden

In schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. Standaard neemt u 2 dagdelen af.

De openingstijden van uw locatie kunnen zijn terug te vinden op de website onder: "peuters/locaties".

Groepsindeling

Per groep van 9 t/m 16 kinderen kinderen met 1 pedagogisch medewerker en 1 vrijwilliger.

Facturatie

De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht ook al komt uw kind een keer niet. Het vaste maandbedrag wordt maandelijks vooraf per automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

Kinderopvangtoeslag

De opvanguren van peuterspeelzaal komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, daarom is het tarief laag gehouden.

Voorwaarden

Peuterspeelzaal IJsselstein hanteert de algemene voorwaarden van de Branchevereniging, deze treft u hiernaast aan.

Procedure Inschrijving/Plaatsing

Aanmelding van uw kind kan via het inschrijfformulier onder het kopje "inschrijven en tarieven" en is vrijblijvend. Zodra duidelijk is of plaatsing mogelijk is (uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum) nemen wij contact met u op en bespreken met u het voorstel.

Bij de verdeling van plaatsen hebben kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere kinderen. Broertjes en zusjes van de kinderen die al bij onze organisatie komen hebben ook voorrang op andere kinderen. Bij gelijke aanmeldingsdatum gaan aanvragen voor uitbreiding en wijziging van dagen van kinderen die al door ons worden opgevangen voor op plaatsing van nieuwe kinderen. Voor nieuwe kinderen geldt dat, in vergelijkbare omstandigheden, het kind dat het langst ingeschreven is het eerst wordt toegelaten.

Zodra de plaatsing definitief is, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op de locatie waar uw kind wordt geplaatst. In dit gesprek wordt belangrijke informatie voor de opvang met u doorgenomen en worden wen-afspraken gemaakt. Gedurende de wen-periode vragen we u als ouder stand-by te zijn

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand

Meer informatie over de peuterspeelzaal vindt u in de informatiebrochure hiernaast.